Oferta educațională

GIMNAZIU

2 clase 24 de locuri per clasă

Elevii de gimnaziu au un program săptămânal de 5 zile cu ore de cultură generală și 6 ore de specialitate (învățământ de artă integrat) + o oră de Istoria Artei.

Aceștia studiază desen, pictură și modelaj în grupe de circa 8-9 elevi, care sunt formate în ordine alfabetică, 3 grupe pe clasă, la începutul clasei a V-a.

LICEU

CICLUL INFERIOR

Elevii din clasele a IX-a și a X-a au un program săptămânal de 5 zile cu ore de cultură generală și de specialitate.
Aceștia studiază în grupe de 8-10 elevi următoarele discipline de specialitate:

  • Studiul formelor în desen
  • Studiul formelor în culoare și studiul culorii
  • Studiul formelor în volum
  • Studiul compoziției
  • Elemente de perspectivă
  • Crochiuri
  • Istoria artelor și a arhitecturii

Grupele sunt formate în ordine alfabetică, 3 grupe pe clasă, la începutul clasei a IX-a.

CiCLUL SUPEROR

Elevii din clasele a XI-a și a XII-a au un program săptămânal de 5 zile cu ore de cultură general și de specialitate. La sfârșitul clasei a IX-a elevii depun o mapă cu lucrări la specializarea pe care doresc să o urmeze începând cu clasa a XI-a în vederea stabilirii primului triaj pe ateliere.

La sfârșitul clasei a X-a, elevii completează un formular cu preferințele lor pentru atelierele de specialitate din ciclul superior, depun dinnou o mapă cu lucrări, la specializarea pe care doresc să o urmeze începând cu clasa a XI-a și susțin o probă practică de desen. Aceștia vor fi repartizați la ateliere În funcție de media obținută (mapă+proba desen/2) și ordinea opțiunilor pentru atelier.

 În clasa a XI-a elevii sunt împărțiți între aceste specializări. Ei studiază în grupe de maxim 12 elevi următoarele discipline în funcție de specializare.

SPECIALIZARI

All
Arhitectură și Design
Arte vizuale și decorative