Liceu

TREI CLASE

O CLASĂ DE ARHITECTURĂ /DESIGN AMBIENTALE/DESIGN INDUSTRIAL – 24 DE LOCURI

DOUĂ CLASE ARTE PLASTICE ȘI DECORATIVE – 48 DE LOCURI

CICLUL INFERIOR

Elevii din clasele a IX-a și a X-a au un program săptămânal de 5 zile cu ore de cultură generală și de specialitate.
Aceștia studiază în grupe de 8-10 elevi următoarele discipline de specialitate:

 • Studiul formelor în desen
 • Studiul formelor în culoare și studiul culorii
 • Studiul formelor în volum
 • Studiul compoziției
 • Elemente de perspectivă
 • Crochiuri
 • Istoria artelor și a arhitecturii

Grupele sunt formate în ordine alfabetică, 3 grupe pe clasă, la începutul clasei a IX-a.

CiCLUL SUPEROR

Elevii din clasele a XI-a și a XII-a au un program săptămânal de 5 zile cu ore de cultură general și de specialitate. La sfârșitul clasei a IX-a elevii depun o mapă cu lucrări la specializarea pe care doresc să o urmeze începând cu clasa a XI-a în vederea stabilirii primului triaj pe ateliere. 

La sfârșitul clasei a X-a, elevii completează un formular cu preferințele lor pentru atelierele de specialitate din ciclul superior, depun dinnou o mapă cu lucrări, la specializarea pe care doresc să o urmeze începând cu clasa a XI-a și susțin o probă practică de desen. Aceștia vor fi repartizați la ateliere În funcție de media obținută (mapă+proba desen/2) și ordinea opțiunilor pentru atelier.

 În clasa a XI-a elevii sunt împărțiți între aceste specializări. Ei studiază în grupe de maxim 12 elevi următoarele discipline în funcție de specializare.

ARHITECTURĂ /DESIGN AMBIENTALE/DESIGN INDUSTRIAL

Ateliere:

 1. Arhitectură
 2. Design ambiental
 3. Design industrial

Materii studiate:

 • Atelier de specialitate
 • Studiul formelor și al figurii umane în desen
 • Desen proiectiv
 • Elemente de perspectivă
 • Interdependențe
 • Istoria Artei și Arhitecturii
 • Procesare computerizată a imaginii
 • Foto

ARTE PLASTICE ȘI DECORATIVE

Ateliere:

 1. Grafică
 2. Pictură de șevalet
 3. Sculptură
 4. Design textil
 5. Pictură II (murală)
 6. Ceramică

Materii studiate:

 • Atelier de specialitate
 • Studiul formelor și al figurii umane în desen
 • Crochiuri
 • Studiul corpului și al figurii umane în culoare / în volum
 • Istoria Artelor și Arhitecturii
 • Procesare computerizată a imaginii
 • Foto