CALL US
+40-(0)264-593.006
E-MAIL
liceulromulladea2023@gmail.com
LOCATION
Str. Dorobantilor nr. 56, Cluj-Napoca

Admitere Liceu

Admitere în clasa a IX-a în anul școlar 2022-2023 la Liceul de Arte Vizuale ”Romulus Ladea”

Etapa a II-a

Locuri libere: 1 loc – Specializare: Arte plastice și decorative

 

Înscrieri: 26 iulie 2022

*Mențiuni:
1. Se pot înscrie doar elevii carenu au fost distribuiți la etapa de repartizare computerizată și elevii care nu au susținut Examenul pentru probele de aptitudini din mai 2022.
2. Elevii care au susținut în mai 2022 probele de aptitudini nu au posibilitatea de a da din nou acest examen și li se va recunoaște nota obținută.

 

Susținerea probelor: 27-28 iulie 2022
*Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2022 – 2023 în liceele vocaţionale se vor desfășura în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale (ORDIN nr. 5.150/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 – 2023)

Examenul de aptitudini constă în 2 probe practice.

Probe:

 1. 27 iulie 2022 – Desen de observație – studiu după natură (proba de perceptive vizuală) –natură statică alcătuită din trei obiecte, dintre care cel puţin unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte.). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.

 

Note:

 1. Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.
 2. Dacă în fundal se foloseşte draperie, aceasta nu va avea falduri.
 3. Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune.

Timp de lucru: 6 ore.

 

Criterii generale de apreciere:

 • compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);
 • raportul dintre obiecte (proporţii);
 • forma, caracterul obiectelor şi sugerarea materialităţii acestora;
 • redarea spaţiului şi a volumului prin linie şi valoare.

 

Materiale de lucru DESEN DE OBSERVAȚIE (asigurate de candidat):

 • creioane de desen HB, B, 2B
 • gumă de șters
 • scotch hârtie

 

 

 1. 28 iulie 2022 – Compoziție (proba de creativitate) – ocompoziţie pe un subiect dat, executată, la alegerea candidatului, în culoare sau volum.
 2. a) CULOARE: compoziţie cu personaje – tehnica, culori de apă.
 3. b) VOLUM: compoziţie cu personaje – ronde – bosse, – tehnica, modelaj în lut.

Timp de lucru: 6 ore

 

Criterii generale de apreciere:

 • unitatea compoziţiei;
 • expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor;
 • notă personală, originalitate, creativitate.

 

Materiale de lucru CULOARE (asigurate de candidat):

 • creioane
 • culori de apă
 • pensule cu păr moale
 • paletă pentru amestecul culorilor
 • vas stabil pentru apă

 

Candidații se vor prezenta în datele menționate la ora 8,00 în curtea școlii cu Cartea de Identitate, apă, mâncare și materialele necesare menționate mai sus.

 

Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci)

Media minimă de promovare a probei de aptitudini, este 6 (şase)

Pentru profilul artistic, media finală de admitere se calculează astfel:

 

(3 APT + MA)/4 = MFA,

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;

MA = media de admitere;

MFA = media finală de admitere.

Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probe.

La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestaţii.

 

3. Afișarea rezultatelor: 28-29 iulie 2022

Rezultate finale admitere clasa a IX-a

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2022 – 2023 în liceele vocaţionale se vor desfășura în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale (ORDIN nr. 5.150/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 – 2023)

Examenul de aptitudini constă în 2 probe practice.

Probe:

natură statică alcătuită din trei obiecte, dintre care cel puţin unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte.). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.

Note:

 1. Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.
 2. Dacă în fundal se foloseşte draperie, aceasta nu va avea falduri.
 3.  Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune.

Timp de lucru: 5 ore.

 

Criterii generale de apreciere:

 • compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);
 • raportul dintre obiecte (proporţii);
 • forma, caracterul obiectelor şi sugerarea materialităţii acestora;
 • redarea spaţiului şi a volumului prin linie şi valoare.

O compoziţie pe un subiect dat, executată, la alegerea candidatului, în culoare sau volum.

a) CULOARE: compoziţie cu personaje – tehnica, culori de apă.

b) VOLUM: compoziţie cu personaje – ronde – bosse, – tehnica, modelaj în lut.

Timp de lucru: 4 ore

Criterii generale de apreciere:

 • unitatea compoziţiei;
 • expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor;
 • notă personală, originalitate, creativitate.

Note:

Pentru clasele de arhitectură, proba de creativitate se subordonează contextului specializării şi constă în: o compoziţie la alegerea candidatului, executată în culoare, cu tema: spaţiu arhitectural exterior/interior; spaţiu ambiental exterior/interior.

Criterii specifice de apreciere pentru proba de creativitate – specializarea Arhitectură:

 • Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);
 • Corectitudinea construcţiilor grafice (dacă se folosesc);
 • Realizarea plastică a compoziţiilor.

Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci)

Media minimă de promovare a probei de aptitudini, este 6 (şase)

Pentru profilul artistic, media finală de admitere se calculează astfel:

 

(3 APT + MA)/4 = MFA,

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini;

MA = media de admitere;

MFA = media finală de admitere.

Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probe.

La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestaţii.

Liceul de Arte Vizuale ”Romulus Ladea” dispune în anul școlar 2022-2023 de 72 de locuri la clasele a IX-a

Începând cu luna martie 2022, Liceul de Arte Vizuale ”Romulus Ladea” va organiza cursuri de pregătire pentru elevii claselor a VIII-a care doresc să participe la probele de aptitudini.
Calendarul pregătirilor va fi afișat pe site.

Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini

11 – 13 mai 2022

Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini

11 – 13 mai 2022

înscrierea pentru probele de aptitudini

16 – 17 mai 2022

înscrierea pentru probele de aptitudini

16 – 17 mai 2022

Desfășurarea probelor de aptitudini

18 – 20 mai 2022

Desfășurarea probelor de aptitudini

18 – 20 mai 2022

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

23 mai 2022

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

23 mai 2022

Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

27 mai 2022

Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

27 mai 2022

Transmiterea de către comisiile de admitere județene către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată

8 iunie 2022

Transmiterea de către comisiile de admitere județene către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată

8 iunie 2022

Transmiterea de către comisiile de admitere județene către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

30 iunie 2022

Transmiterea de către comisiile de admitere județene către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

30 iunie 2022

Validarea de către comisia de admitere județeană a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată

1 iulie 2022

Validarea de către comisia de admitere județeană a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată

1 iulie 2022

Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

4 iulie 2022

Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

4 iulie 2022