2022-1-RO01-KA122-SCH-000079116

Liceul de Arte Vizuale “Romulus Ladea” a câștigat un nou proiect Erasmus+ cu titlul “Educație pentru viitor, viitor pentru toti”, în domeniul educației școlare, actiunea cheie 1 – proiecte de mobilitate. Proiectul se desfășoară în perioada 01.10.2022 – 31.03.-2024 și conține 4 cursuri de formare pentru 12 profesori precum și o activitate de Job Shadowing la liceul  IES „Valle del Andarax” din Canjayar, provincia Almeira, Spania. În cadrul ultimei activități vor exista și întâlniri virtuale la care vor participa elevi din cele 2 licee partenere. Cursurile de formare vor avea ca tematică îmbunățățirea competențelor digitale de predare-invățare-evaluare, descoperirea unor noi strategii și aplicații didactice care folosesc mijloacele tehnologice modern. Unul dintre cursuri se adresează profesorilor care doresc să-și îmbunătățeasca strategiile didactice de lucru cu elevii care au cerințe educaționale speciale.

Obiectivele proiectului sunt: 1. Inovarea strategiilor didactice (inclusiv a celor legate de sustenabilitatea mediului) bazate pe noile tehnologii si aplicatii electronice educationa, pana la finalul proiectului, pentru14-16 profesori. 2. Imbunatatirea si diversificarea strategiilor didactice de incluziune si de integrare a elevilor cu CES sau proveniti din medii dezavantajate, pentru 6-7 profesori, pana la finalul proiectului.

Proiectul nostru ține cont și respectă principiile de bază ale Standardelor de calitate Erasmus+, care sunt următoarele: 1. Incluziune și diversitate; 2. Sustenabilitate și responsabilitate față de mediul înconjurător; 3. Educație digitală; 4. Participare activă în rețeaua organizațiilor Erasmus.

Rezultatele ce se vor obține vor consta în îmbunătățirea calității educației în liceul nostru.

Coordonator proiect:

Prof. Claudia Rusu