Lista elevilor admiși in clasa a IX-a la profilul Arte vizuale, specializările Arte plastice și decorative sau Arhitectură, Arte ambientale și Design va fi afișată pe site-ul instituției de învățământ și la avizierul liceului, în data de 5 iulie 2023, în intervalul 13.00-15.00 sau cel târziu la orele 16.00, conform calendarului admiterii. Se vor utiliza codurile de anonimizare de la Evaluarea Națională.

Candidații declarați admiși la Liceul de Arte Vizuale ”Romulus Ladea” vor aduce Fișele de înscriere (Fișa martor, fără coduri) la secretariatul liceului, până cel târziu în data de 6 iulie 2023, ora 15.30.

          Eventualele declarații de renunțare la loc a elevilor admiși pot fi depuse fizic la sediul instituției de învățământ sau pot fi transmise prin email la adresa liceulromulladea2023@gmail.com, până cel târziu în data de 6 iulie 2023, ora 14.00. Pentru solicitările transmise electronic se va cere confirmare de primire.

        Elevii care au fost admiși la mai multe probe de aptitudini în luna mai vor decide asupra unității de învățământ la care se vor înscrie, deoarece se eliberează o singură Fișă de înscriere.