Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” cu sediul in Cluj-Napoca, strada
Dorobantilor nr.56, judetul Cluj, organizeaza concurs, pentru ocuparea urmatorului
post contractual, aprobat prin H.G. nr.28612011, modificat si completat de H.G.
nr.1A2712CI14.
. Denumirea postului: ADMINISTRATOR PATRIMONIU – post vacant,
contractual, pe perioada nedeterminata.
Conditii specifice de participare la concurs:

 • Nivelul studiilor : superioare (economice, tehnice)
 • Vechime in specialitate studiilor necesare ocuparii postului: 5 ani
  Data, ora si locul de desfasurare a concursului:
 • Proba scrisa: 11 noiembrie 2Q22 ora 9,00, la sediul institutiei
 • Proba de practica: 16 noiembrie 2A22, ora 9,00
 • Proba de interviu: 18 noiembrie 2A22, ora g
  Data limita pentru pana la care candidatii pot depune actele pentru dosarul de
  concurs:4 noiembrie 2A22.lnformatii suplimentare la secretariatul liceului, telefon
  4742-1 1 5378 si 0264-593006.