CALL US
+40-(0)264-593.006
E-MAIL
liceulromulladea2023@gmail.com
LOCATION
Str. Dorobantilor nr. 56, Cluj-Napoca

Proiecte

În temeiul art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul
prevederilor H.G. nr. 286/2011 – Regulament cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice
Liceul de Arte Vizuale ,,Romulus Ladea,, Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

  • 1 post de Bibliotecar I (S) – durată nedeterminată