Liceul de Arte Vizuale ”Romulus Ladea” organizează în data de 23. 08.2022 în intervalul 9.00-13.00 examen de aptitudini pentru admitere în clasa a V-a în anul școlar 2022-2023.

Înscrierea candidaților la examen se face pe bază de cerere de participare din parte părintelui/tutorelui depusă la secretariatul unității până cel târziu în data de 16.08.2022.

Afișarea rezultatelor se va face în data de 26.08.2022

Examenul de aptitudini constă în 2 probe practice:

  1. Desen de observație (natură statică cu 2 obiecte, vas de lut și fruct)
  2. Proba de creativitate – pictură

Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci)

Media minimă de promovare a probei de aptitudini, este 6 (șase)

La proba de aptitudini nu se admit contestații.

Materiale de lucru DESEN (asigurate de candidat):

bloc pentru desen, format A4

creioane de desen HB, B, 2B

ascuțitoare

gumă de șters

Materiale de lucru PICTURĂ (asigurate de candidat):

creioane

bloc format A4

culori de apă

pensule cu păr moale

paletă pentru amestecul culorilor

vas stabil pentru apă

Liceul de Arte Vizuale ”Romulus Ladea” organizează examen de diferențe în perioada 23.08.2022 – 25.08.2022 pentru elevii care doresc să se transfere la liceul nostru din altă unitate de învățământ la clasele de gimnaziu (VI, VII, VIII) și clasele de liceu (X, XII) la specializările Arhitectură, Arte ambientale și Design sau Arte plastice și decorative.

Înscrierea candidaților la examen se face pe bază de cerere de participare din parte părintelui/tutorelui depusă la secretariatul unității până cel târziu în data de 16.08.2022.

Afișarea rezultatelor se va face în data de 26.08.2022

Gimnaziu/ cls a VI-a, a VII-a, a VIII-a

Probe:

DESEN 23.08.2022  orele 09.00 – 11.00

PICTURĂ 24.08.2022  orele 09.00 – 11.00

MODELAJ 24.08.2022  orele 11.30 – 13.30

Clasa a X-a

 Specializare Arhitectură, Arte ambientale și Design

Probe:

Studiul formelor în desen, 23.08.2022 orele 09.00 – 13.00

Studiul formelor în culoare, 24.08.2022 orele 09.00 – 11.00

Studiul formelor în volum, 24.08.2022 orele 11.30 – 13.30 

Istoria artei și arhitecturii. 25.08.2022 orele 09.00 – 11.00

În cadrul probelor vor fi evaluate următoarele discipline: studiul formelor în desen, studiul formelor în culoare, studiul formelor în volum, desen proiectiv, interdependențe funcționale în relația om-formă-ambient și istoria artei și arhitecturii.

Clasa a XI-a

Specializare Arhitectură, Arte ambientale și Design

Probe:

Studiul formelor în desen, 23.08.2022 orele 09.00 – 13.00

Studiul formelor în culoare, 24.08.2022 orele 09.00 – 11.00

Studiul formelor în volum, 24.08.2022 orele 11.30 – 13.30 

Istoria artei și arhitecturii. 25.08.2022 orele 09.00 – 11.00

În cadrul probelor vor fi evaluate următoarele discipline: studiul formelor în desen, studiul formelor în culoare, studiul formelor în volum, desen proiectiv, elemente de perspectivă, istoria artei și arhitecturii.

Clasa a X-a,

Specializarea  Arte plastice și decorative

Probe:

Studiul formelor în desen, 23.08.2022 orele 09.00 – 13.00

Studiul formelor în culoare, 24.08.2022 orele 09.00 – 11.00

Studiul formelor în volum, 24.08.2022 orele 11.30 – 13.30

Istoria artei și arhitecturii. 25.08.2022 orele 09.00 – 11.00

În cadrul probelor vor fi evaluate următoarele discipline: studiul formelor în desen, studiul formelor în culoare, studiul formelor în volum, crochiuri, studiul compoziției, elemente de perspectivă, istoria artei și arhitecturii.

Clasa a XI-a,

Specializarea  Arte plastice și decorative

Probe:

Studiul formelor în desen, 23.08.2022 orele 09.00 – 13.00

Studiul formelor în culoare, 24.08.2022 orele 09.00 – 11.00

Studiul formelor în volum, 24.08.2022 orele 11.30 – 13.30 

Istoria artei și arhitecturii, 25.08.2022 orele 09.00 – 11.00

La disciplina Istoria Artei și Arhitecturii capitolele din care se va susține examenul sunt după cum urmează:

Clasa a X-a

Antichitatea – Arta Greciei antice , Arta Romei antice – caracteristici generale , elemente de noutate , lucrări reprezentative.

Clasa a XI-a

Arta romanică, Arta gotică ,Renașterea în Italia – caracteristici generale, reprezentanți și opere reprezentative.

În cadrul probelor vor fi evaluate următoarele discipline: studiul formelor în desen, studiul formelor în culoare, studiul formelor în volum, crochiuri, studiul compoziției, istoria artei și arhitecturii.

Materiale de lucru studiul formelor în DESEN (asigurate de candidat):

Foaie de desen 50×70 cm

Creioane de desen HB, B, 2B, 4B

Ascuțitoare

Gumă de șters

Materiale de lucru studiul formelor în CULOARE (asigurate de candidat):

Foaie de desen 50×70 cm

Creioane colorate

Culori de apă

Pensule cu păr moale

Paletă pentru amestecul culorilor

Vas stabil pentru apă

Materiale de lucru studiul formelor în VOLUM (asigurate de organizator)

La probele examenului de diferențe nu se admit contestații.